[1]
M. Kurniawan DP, “Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyuasin”, J. Ilm. Ekon. Glob. Masa Kini, vol. 9, no. 2, pp. 77–84, Dec. 2018.