Muhlisin, Muhlisin, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniyah Sekayu, Indonesia